fbpx
Kategorie
Realizacje

Unikatowa Elegancja Schodów Dębowych: Połączenie Natury i Nowoczesności

W świecie designu wnętrz, schody nie są już tylko funkcjonalnym elementem architektury, lecz stają się centralnym punktem estetycznym każdego domu. Nasze drewniane schody wykonane z najwyższej jakości dębu w wersji Dąb Nature są doskonałym przykładem, jak tradycyjne materiały mogą być przekształcone w nowoczesne arcydzieła.

Charakteryzujące się naturalnym pięknem i trwałością, drewno dębowe dodaje każdemu wnętrzu ciepło i elegancję. Unikatowa wersja Dąb Nature podkreśla unikalną teksturę drewna, jednocześnie zachowując jego naturalny charakter. Co więcej, decyzja o rezygnacji z listew zapewnia płynne przejście między schodami a ścianą, na której zamontowana została ekskluzywna płyta fornirowana przez firmę ModelArtNia. To połączenie nie tylko wzmacnia spójność estetyczną przestrzeni, ale również świadczy o naszym zamiłowaniu do detali i wysokiej jakości wykonania.

Nowoczesny wymiar naszych schodów podkreślają szklane balustrady o grubości 12 mm. Wykonane ze szkła hartowanego, nie tylko zapewniają bezpieczeństwo, ale także dodają lekkości i przestronności wnętrzom. Montowane na eleganckich ratulach w kolorze czarnym, balustrady są świadectwem tego, jak nowoczesne rozwiązania mogą harmonijnie współgrać z naturalnym pięknem drewna.

W ONLYfromWOOD wierzymy, że schody są więcej niż tylko łącznikiem między piętrami. Są one wyrazem naszej pasji do tworzenia unikalnych, funkcjonalnych i estetycznie zadowalających rozwiązań, które przetrwają próbę czasu. Nasze drewniane schody dębowe w połączeniu z innowacyjnymi szklanymi balustradami to obietnica nie tylko niezrównanej jakości, ale również niepowtarzalnego stylu, który wniesie do Twojego domu atmosferę luksusu i wyrafinowania.

Odkryj z nami, jak drewniane schody mogą przekształcić Twoje wnętrze, dodając mu charakteru, ciepła oraz eleganckiego nowoczesnego akcentu.ENG: Unique Elegance of Oak Stairs: A Fusion of Nature and Modernity

In the world of interior design, stairs are no longer just a functional architectural element but have become a central aesthetic point of every home. Our wooden stairs made of the highest quality oak in the Oak Nature version are a perfect example of how traditional materials can be transformed into modern masterpieces.

Characterized by natural beauty and durability, oak wood adds warmth and elegance to any interior. The unique Oak Nature version emphasizes the wood’s unique texture while maintaining its natural character. Moreover, the decision to forego skirting ensures a smooth transition between the stairs and the wall, on which an exclusive veneered panel by ModelArtNia has been mounted. This combination not only strengthens the aesthetic cohesion of the space but also demonstrates our love for details and high-quality craftsmanship.

The modern dimension of our stairs is highlighted by 12mm thick glass balustrades. Made of tempered glass, they not only ensure safety but also add lightness and spaciousness to interiors. Mounted on elegant black-colored spigots, the balustrades are a testament to how modern solutions can harmoniously coexist with the natural beauty of wood.

At ONLYfromWOOD, we believe that stairs are more than just a connector between floors. They are an expression of our passion for creating unique, functional, and aesthetically pleasing solutions that will stand the test of time. Our wooden oak stairs combined with innovative glass balustrades promise not only unmatched quality but also a unique style that will bring an atmosphere of luxury and sophistication to your home.

Discover with us how wooden stairs can transform your interior, adding character, warmth, and an elegant modern touch.

DE: Einzigartige Eleganz von Eichenholztreppen: Eine Verbindung von Natur und Moderne

In der Welt des Innendesigns sind Treppen nicht mehr nur ein funktionales architektonisches Element, sondern sind zum zentralen ästhetischen Punkt jedes Hauses geworden. Unsere Holztreppen aus hochwertigster Eiche in der Ausführung Eiche Natur sind ein perfektes Beispiel dafür, wie traditionelle Materialien in moderne Meisterwerke verwandelt werden können.

Durch ihre natürliche Schönheit und Langlebigkeit verleiht Eichenholz jedem Interieur Wärme und Eleganz. Die einzigartige Ausführung Eiche Natur betont die einzigartige Textur des Holzes, während sie seinen natürlichen Charakter bewahrt. Darüber hinaus sorgt die Entscheidung, auf Sockelleisten zu verzichten, für einen nahtlosen Übergang zwischen den Treppen und der Wand, an der eine exklusive furnierte Platte von ModelArtNia montiert wurde. Diese Kombination stärkt nicht nur den ästhetischen Zusammenhalt des Raumes, sondern zeigt auch unsere Liebe zum Detail und die hohe Qualität unserer Handwerkskunst.

Die moderne Dimension unserer Treppen wird durch 12 mm dicke Glasgeländer hervorgehoben. Aus gehärtetem Glas hergestellt, sorgen sie nicht nur für Sicherheit, sondern fügen den Innenräumen auch Leichtigkeit und Weiträumigkeit hinzu. Auf eleganten Stützen in Schwarz montiert, sind die Geländer ein Zeugnis dafür, wie moderne Lösungen harmonisch mit der natürlichen Schönheit des Holzes zusammenwirken können.

Bei ONLYfromWOOD glauben wir, dass Treppen mehr sind als nur eine Verbindung zwischen Etagen. Sie sind Ausdruck unserer Leidenschaft für die Schaffung von einzigartigen, funktionalen und ästhetisch ansprechenden Lösungen, die die Zeit überdauern. Unsere Holztreppen aus Eiche in Kombination mit innovativen Glasgeländern versprechen nicht nur unübertroffene Qualität, sondern auch einen einzigartigen Stil, der eine Atmosphäre von Luxus und Raffinesse in Ihr Zuhause bringt.

Entdecken Sie mit uns, wie Holztreppen Ihr Interieur verwandeln können, indem sie Charakter, Wärme und einen eleganten modernen Akzent hinzufügen.

Attachment.png

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *